Jeg mener, at det er meget vigtigt, at introducere børnene til økonomi. Vi har 3 børn fra 5-15 år, og derfor er det et emne, vi berører med forskellige indfaldsvinkler. For penge og økonomi er og skal være sjovt og nærværende – og til at forstå. Økonomi og børn er et emne jeg nok skal tage op flere gange. Vi ønsker at vores børn skal få en sjat penge, både når de bliver myndige, men vi har også nogle investeringer til dem, de først får adgang til senere. Men det vigtigste er, at de får et sundt forhold til og forstår at penge er en ressource som f. eks tid. En ressource de skal tage ansvar for at administrere, for at få mest muligt ud af dem.

Min ældste, Samuel på 15 (snart 16 år), går i 9. klasse og skal begynde i gymnasiet efter sommerferien. Økonomi-interessen har tydeligt smittet af på ham, så han har valgt at gå på en gymnasielinie med ekstra fokus på virksomhedsøkonomi og entreprenørskap.

Han har et fritidsjob som parkour træner og har derfor allerede en egen økonomi, han skal administrere. Han har et visakort og en konto. Han har selv valgt at investere i træer hver måned, men derudover er forbruget er vel gået som man kan forvente. Pengene forsvinder gerne inden måneden er slut og gerne på mange små køb i det lokale supermarked og på fast food. Der er også kommet mere fokus på tøj og gadgets de sidste år, hvilket også fylder en del i en ung mands liv, i hvert fald min unge mands. 🙂

Så endelig skete det i forrige uge (efter jeg har prikket lidt til det). Han udtrykte selv, at han ville have sat sit eget budget op. Det er lidt som juleaften for mig at bruge en søndag eftermiddag på at lave budgetplan samt resultat- og balanceregnskab for en teenager, som interesseret spørger ind til alle begreber.

Dette indgår i den excel-pakke vi har skabt sammen:

  • Budget: Planlægning af hvad han forventer at få ind (indkomster) i form at løn, lommepenge og gaver, samt hvordan udgifterne skal fordeles: opsparing/investering, mad, fornøjelser, buskort mm.
  • Resultatregnskab: Opfølgning på hvordan det så faktisk er gået (månedsopfølgning kommer vi til at lave sammen 1. søndag i måneden).
  • Balanceregnskab: Her kan Samuel følge med i hvordan hans egenkapital, aktiver (det han ejer af værdi: bankonto, værdipapier, træer osv.) og passiver (gæld).
  • Lønopfølgning: Samuel er timelønnet og skal selv rapportere timer ind. Desuden skal han sende kopier af sine bus/togbilletter som kompenseres af arbejdspladsen. I denne fil kan han følge op på, at hans løn udbetales korrekt i forhold til hans timer og bilag.

Som udgangspunkt har vi et budget med en investerings-procent på 18 % og en opsparings-procent på ca. 15 %, som skal bruges til at købe noget lidt større. Det har vist sig at være lidt svært at spare op, når kortet bruges på de mange små køb i dagligdagen.

Til at starte med virkede det lidt demotiverende, at der var så (relativt) mange penge, der blev flyttet fra budgettet, men da vi lavede balanceregnskabet, blev det en tydelig åbenbaring for Samuel, at de penge der flyttes ud fra resultatet til opsparing/investering ikke var forbrug, eller penge der forsvandt. Men at de bare blev flyttet over på et andet regnskab (og konto), hvor de kan sættes i arbejde for at tjene flere penge til ham. Det vækkede begejstringen for, at hvis der er penge i overskud i slutningen af måneden, så kunne de også flyttes derover.

Jeg synes dog, at en 15-årig også skal have plads til at kunne hygge sig med vennerne, men håber at øvelsen gør ham bevidst om, hvad han vil bruge sine penge på. Hvad der er vigtigt, og hvad der bare sker af sig selv.

For at det skal virke rent praktisk, får Samuel 2 nye konti:

  • Investeringskonto i Avanza bank (kunne lige så godt være Nordnet). Han har en i forvejen, som står i hans navn, men det er en vi har sat penge ind på. Disse er investeret i index- og rentefonde, men den nye konto, skal han selv tage ansvar for, og han kan selv vælge, hvordan de skal investeres.
  • En opsparingskonto med rente (det er svært at få noget særligt, men det er vigtigt at lære, at 0,5 % er bedre end 0 %) Han har selv fået til opgave at undersøge hvilken rente han kan få i forskellige banker inkl. hos Avanza.

Nu er basen bygget, og det bliver spændende at være med på Samuels opfølgning fremover, og høre hvad han lærer gennem at tage dette ansvar og gøre det ordentligt fra starten.

Det skal lige nævnes, at jeg ikke har noget samarbejde med Avanza bank (eller andre banker), men det er, i mine øjne, Avanza og Nordnet bank der er de 2 bedste investeringsbanker i Danmark/Sverige. Det er gratis at oprette en konto, og courtage (afgiften for at handle værdipapirer) er lavere end i vores almindelige lønkonto-bank.

Snakker du selv om økonomi med børnene? Kom meget gerne med tips til gode (og dårlige) erfaringer.

Tak!