FORRETNINGSBETINGELSER
for 
Fehmerling gruppen AB

Senest opdateret 1 August 2021

Status: GÆLDENDE

1. Virksomhedens oplysninger 

Fehmerling gruppen AB    
Plommongatan 4
21231 Malmö
TLF: +4553646769
VAT: SE559005962101

 

2. Generelt

 

Fehmerling gruppen AB stiller primært online tjenester til rådighed  under varemærkerne Fri Økonomi, Sanne Kristiansen og Millionær Coach. Vilkårene er gældende mellem den enkelte bruger og Fehmerling gruppen AB.

Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem Fehmerling gruppen AB og én fysisk person

(herefter “Brugeren”) vedrørende Tjenesten. Vi sælger kun til brugere over 18 år.

Disse betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og Fehmerling gruppen AB

Ved bestilling af en eller flere Tjenester, accepterer Brugeren samtidig disse handelsbetingelser som gælder for adgang til Tjenester stillet til rådighed af Fehmerling gruppen AB.

3. Ydelsens omfang

Tjenesten giver Brugeren adgang til Fehmerling gruppen AB’s tjenester som er bestemt ved bestilling.

Følgende tjenester indgår i Fehmerling gruppen AB:

 1. Rigdomsforløbet
 2. Drøm til Livsstil (DTL)
 3. Top 1 %

De enkelte tjenester består af følgende: 

1. Rigdomsforløbet

10 gruppesamtaler á 2 timer

 • Regneark og materiale
 • Adgang til livemøder og undervisning på Simplero

2. Drøm til Livsstil (DTL):

 • 6 moduler online materiale formidlet i Simplero
 • Adgang til lukket gruppe
 • Ugentlige gruppesamtaler
 • Adgang til 3 live eller online bootcamps/DTL Ultraløb i løbet af 12 måneder, der skal benyttes inden for 12 måneder
 • Brugeren kan først deltage i bootcamp når Brugeren har betalt for hele forløbet.
 • Garanti: 100.000kr i omsætning på 12 måneder eller Brugeren kan blive i programmet til de 100.000kr i omsætning er nået. (Garantien bortfalder hvis du ikke følger programmet, ikke opdaterer månedlig omsætning, ikke deltager på møderne og ikke overholder din betalingsplan)

3. Top 1%:

 • Ugentlige mastermind møder (mindst 48)
 • Adgang til facebookgruppe i 15 måneder
 • En billet til Mentorforløbet til et rigere liv
 • En billet til NLP Practitioner Virtual uddannelse med Tony Kaye eller tilsvarende i Skandinavien
 • Mindst 6 masterclasses 
 • Strategi møder med Sanne Kristiansen eller relevante coaches i Millionær coach
 • Garanti: 1.000.000kr i omsætning eller du har gratis adgang til Top 1%  til du når det. (Garantien bortfalder hvis du ikke følger programmet, ikke indrapporterer omsætning, ikke deltager på møderne og ikke overholder din betalingsplan)

 

4. Adgang til tjenesterne 

 

Brugeren skal for at få adgang til Tjenesten registreres en brugerkonto på portalen Simplero.

5. Registerering og brugeradgang

 

Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet.

Ved registrering må Brugeren kun give oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort. Ved registrering skal Brugeren angive et brugernavn og et password (herefter “Login Oplysninger”). Brugerens Login Oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre medmindre andet er anført på produktet.

Brugeren skal opbevare Login Oplysningerne på et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget adgang til dem.

Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto.

Hvis Brugeren får mistanke om ulovlig brug af Brugerens Login Oplysninger, skal Brugeren omgående underrette Fehmerling gruppen AB samt ændre sit password.

 

6. Gebyrer og betaling

 

Gebyrer for brug af Tjenesten skal betales i henhold til den til enhver tid gældende aftale mellem Brugeren og Fehmerling gruppen AB

Køb af mentorforløbet og andre online forløb er engangsbetaling, medmindre der vælges betaling i rater. Raterne opkræves ifølge aftale mellem Brugeren og Fehmerling gruppen AB.

Brugeren skal udføre betalingen for onlineforløbene via de af Fehmerling gruppen AB tilbudte betalingsmidler på hjemmesiden. Brugeren forpligter sig til at underskrive de nødvendige dokumenter, og til at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via det valgte betalingsmiddel ved hver betalingsdato.

 

7. Tilpasninger og ændringer

 

Fehmerling gruppen AB forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for Tjenesten. Ændringen skal meddeles til Brugeren senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er Brugeren berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger abonnementet, før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for Brugeren.

 

8. Ansvarsfraskrivelse

 

Fehmerling Gruppen AB er en svensk virksomhed der arbejder internationalt med DTL-forløb. Fehmerling Gruppen AB opfordrer samtlige af dets Brugere i intro- videoen til DTL-forløbet til altid at udøve deres respektive virksomheder i overensstemmelse med den til enhver tid gældende nationale lovgivning. Ved anvendelse og implementering af DTL-forløbets værktøjer, services, undervisningsmateriale og øvrige produkter i Brugerens coachingvirksomhed(er), er det til enhver tid Brugerens eget ansvar at sikre overholdelse af de nationale og lokale love. Fehmerling Gruppen AB er på intet tidspunkt erstatningsansvarlig for den enkelte Brugers anvendelse og implementering af DTL-forløbets, værktøjer, services, undervisningsmateriale og øvrige produkter.

 

9. Betaling

Fehmerling gruppen AB modtager online betalinger med; Visa, MasterCard, American Express, Discover Card. Betaling vil først blive trukket på din konto, når den fysiske vare afsendes eller det virtuelle produkt er oprettet medmindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Ved betaling med Visa Electron og MasterCard Debit, som er debitkort, vil betalingen blive reserveret på din konto i overensstemmelse med vilkårene for dit kort, indtil vi trækker eller afviser betalingen.

Alle beløb på hjemmesiden er vist med eller uden moms afhængigt af Tjenesten.

 

Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:

Denmark – Kroner (DKK)

Fehmerling gruppen AB benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL-protokol, hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.

Fehmerling gruppen AB’s egen hjemmeside bruger ligeledes kryptering med SSL-protokol.

 

10. Brugers indsats og forpligtelse

For at få optimalt udbytte af forløbende, skal Bruger selv være aktiv under og efter forløbet. I den forbindelse skal Bruger aktivt benytte sig af de ydelser Fehmerling Gruppen AB stiller til rådighed og som indgår i forløbet i form af rådgivning, vejledning, workshops, værktøjer mv.

Bruger har selv ansvar for at anvende de ydelser, der indgår og stilles til rådighed i forløbet, i praksis.

Det er således Bruger, der selv er ansvarlig for opnåelse af sine egne mål og fremgang både under og efter forløbet.

I de fælles facebookgrupper gælder der særlige grupperegler. Bruger er forpligtet til at efterleve disse og er bekendt med, at manglende efterlevelse af gruppereglerne i de enkelte fælles facebookgrupper, kan betyde eksklusion af en eller flere af disse grupper. Såfremt Bruger måtte blive ekskluderet af en eller flere fælles facebookgrupper påvirker det ikke Brugers adgang til undervisningsmateriale, gruppemøder og hjælp via e-mail samt evt. yderligere ydelser under det købte produkt.

 

11. Tilbagebetaling af påbegyndt forløb

Efter påbegyndelse af forløb, er der ikke mulighed for hel eller delvis tilbagebetaling for forløbet.

Bruger påbegynder et forløb når Brugeren har den første strategisamtal, adgang til facebook gruppen eller har adgang til online forløbet. Såfremt disse tidspunkter ikke er sammenfaldende, vil tidspunktet for, hvornår bruger påbegynder et forløb, være det tidligste af de to nævnte tidspunkter.

 

12. Fortrydelsesret

 

Der er 14 dages fuld fortrydelsesret på køb via hjemmesiden, medmindre andet er aftalt eller fremgår af Fehmerling Gruppens ordre. Perioden på 14 dage starter den dag, hvor tilmelding til forløbet er bestilt og betalt via hjemmesiden. Fortrydelsesretten bortfalder når forløbet er påbegyndt, også selv om dette sker før 14 dage fra bestilling.

13. Reklamationsret 

Der gælder i henhold til den danske købelov, en reklamationsret på 2 år på varer købt via hjemmesiden.

 

14. Intellektuel ejendom (IP)

Alt materialet, der gennemgås på onlinekurset, på bootcamps og i gruppekald, må på ingen måde benyttes i andre sammenhænge uden forudgående skriftligt samtykke fra Sanne Kristiansen fra Fri Økonomi.

15. Kunde- & Privatlivspolitik 

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger. . Det sker ved at rette direkte henvendelse til Fehmerling gruppen AB.

For at du kan indgå aftale med Fehmerling gruppen AB, har vi brug for følgende oplysninger:

. Navn

. Adresse

. Telefonnummer

. E-mailadresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Fehmerling gruppen AB og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for Fehmerling gruppen AB har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. 

 

Den dataansvarlige i Fehmerling gruppen AB er: Sanne Kristiansen

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Fehmerling gruppen AB har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til info@friokonomi.dk.

 

16. Cookies 

www.friokonomi.dk og www.sannekristiansen.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dens funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig som bruger.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, se vejledningen på Webshop Cookies og Privatlivspolitik.

17. Log-statistik 

Vi bruger en log-statistik på www.friokonomi.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål at optimere Fehmerling gruppen AB’s hjemmeside.

18. Markedsføring 

Alle gruppeevents filmes eller optages digitalt, materialet kan bruges til fremtidig promovering og markedsføring.

19. Undervisningsmateriale 


Alle gruppeevents filmes eller optages digitalt, materialet kan bruges til fremtidig undervisning.

20. Værneting 

Eventuelle tvister søges i første omgang løst via dialog med kunden.

Tvister som bunder i et erhvervsforhold mellem Fehmerling gruppen AB og Brugeren er underlagt svensk ret med værneting i retskredsen tilhørende Malmö, Sverige, hvor Fehmerling gruppen AB har hovedkontor.

Tvister som bunder i et forbrugerforhold mellem Fehmerling gruppen AB og Brugeren er underlagt dansk ret med udgangspunkt i brugerens værneting og retskreds.

Indholdet af denne hjemmeside skal ikke betragtes som økonomisk rådgivning men inspiration alene.

Friokonomi.dk påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, omkostninger eller andre konsekvenser, der måtte opstå gennem handlinger taget ud fra indholdet af webstedet.

På Friokonomi.dk kan du finde annoncelinks til produkter, jeg anbefaler og/eller bruger, men Fri.dk er aldrig en del af en transaktion mellem dig og tredje part.

Få inspiration til din privatøkonomi

Få e-bogen på mail

”De 7 trin til økonomisk frihed”

.

FÅ E-BOGEN PÅ MAIL

”DE 7 TRIN TIL ØKONOMISK FRIHED”

.

Tak for din tilmelding. Din E-bog er på vej til dig.