Du kan gøre en forskel med din opsparing

– både for andre, klimaet og dig selv

Gør en forskel

BGs grundprincip er, i alt sin enkelthed, en overbevisning om, at lære folk at fiske i stedet for at give dem fisk. Mere end 50 procent af bønderne i de områder, hvor BG er aktive, lever under FN’s fattigdomsgrænse på 2 USD pr. Dag. BG hjælper både direkte og indirekte med at sætte de økonomiske hjul i gang i disse områder. Direkte ved at der skabes rigtig mange jobs og indirekte ved, at de mennesker som får løn fra BG kan bruge penge hos de lokale handlende i butikker og på markeder. Derved mærker alle i landsbyerne effekten af BGs tilstedeværelse.

Det jeg personligt godt kan lide ved BGs model er, at den er let at forstå og det er er meget håndgribelige tiltag bliver sat i værk, som gør en synlig forskel her og nu. Men også at det er en enkel forretningsmodel, der er til at forstå.  Succesfaktoren er, hvordan forskellige dele kombineres i en helhed:

Mikrolån

Better Globe finansierer mikrolånsbanker via det tilskud der er afsat til formålet i donationspakken. Mikrolånsbanken drives dog af en national bank. Totalt har over 4500 familier lånt penge til at starte en virksomhed op.

Vand

Vand er en nødvendig ressource, der ikke er tilstrækkelig i en stor del af Afrika. Rigtig mange mangler adgang til rent drikkevand. Manglen på vand er et af de største problemer i de områder, hvor BG opererer.

Det fører ikke kun til praktiske problemer i træplantagerne, men også til sundheds-, hygiejne-, mad- og skoleproblemer. Via BGs donationspakke, skænkes der penge til at lave vandforbedringer. Det kan være brøndboringer eller opsamling af vand på skolerne. 

Uddannelse

Den bedste måde at hjælpe folk med at ændre deres situation, er gennem uddannelse. Kun 40% af børnene i de områder hvor BG opererer, får en uddannelse. Gennem den omtalte donationspakke skænkes der penge til at bygge og renovere skoler for. Totalt er 4 skoler hidtil blevet renoveret og 3 skoler er bygget fra grunden. Dette er sket via NGO’en Child Africa.

Samarbejde

Ingen har nogensinde opnået noget på egen hånd. Partnerskaber er en nøgle til succes. BG fokuserer på deres spidskompetence, nemlig at drive skovbrug. Derfor drives mange projekter i samarbejde med partnere. Derudover har BG også flere gode samarbejder med en række universiteter, myndigheder og virksomheder som f.eks. KenGen (Kenyas svar på Ørsted).

Overskudsdeling

Dette er grunden til at Better Globe ikke er velgørenhed. For at finansiere virksomheden, har BG brug for din hjælp, og du tjener også det det, da vi deler overskuddet. BG finansieres af crowdfunding, hvor alle kan være med og endda fra så lidt som kr. 127,-/måneden.

Træplantning

Har vist sig at være den mest effektive måde at forbedre miljøet på. Træerne reducerer klimatrusler og jorderosion, samtidigt med at træerne giver et stabilt afkast. At BG planter træer i områder hvor jorden anses for værdiløs, nemlig i semi-ørkenområder, giver en stor merværdi. BG planter primært Mukau og Akacia træer, og begge træsorter klarer sig rigtig godt i de tørre områder.

Donationspakker

Det er nemt at spare op med Better Globe igennem velgørende tiltag, der også giver en opsparing tilbage til dig over tid.
En donationspakke indeholder:

  • 4 træer, hvoraf du ejer og får afkast af 2 af dem. De andre to skænkes til de lokale outgrowers, skoler eller organisationer.
  • 500 l. drikkevand
  • € 1,5 til finansiering af mikrolånsbanken
  • € 1,5 til Child Africa, som bygger og renoverer skoler for pengene

Totalt betyder det at € 19 af de € 53 skænkes til velgørenhed.

Når du køber træer og donationspakker, køber du i virkeligheden en del af en portefølge af træer. Træerne plantes, som sagt, i semi-ørkenen i Kenya og Uganda. Træarterne vælges ud fra, hvor de har deres naturlige vækstpotentiale i området. Disse træer er det underliggende aktiv (værdi) i din opsparing.

Her kan du læse mere om, hvordan din investering vokser år for år med donationspakkerne.

Tanker efter min rejse til Kenya og Better Globe i 2017

Indholdet af denne hjemmeside skal ikke betragtes som økonomisk rådgivning men inspiration alene.

Friokonomi.dk påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, omkostninger eller andre konsekvenser, der måtte opstå gennem handlinger taget ud fra indholdet af webstedet.

På Friokonomi.dk kan du finde annoncelinks til produkter, jeg anbefaler og/eller bruger, men Fri.dk er aldrig en del af en transaktion mellem dig og tredje part.

Få inspiration til din privatøkonomi

Få e-bogen på mail

”De 7 trin til økonomisk frihed”

.

FÅ E-BOGEN PÅ MAIL

”DE 7 TRIN TIL ØKONOMISK FRIHED”

.

Tak for din tilmelding. Din E-bog er på vej til dig.